B. T. SUB THEME MENU:
BACK TO THEME MENU:
BACK TO THEME PARK:
BACK TO MENU:
BACK TO FRONT PAGE:
GO TO FOLLOWING PAGE 2:

幸福家庭小组活动(一)Blessed Home Activities 1

照片说明Penerangan Foto:
左图Kiri1,2&3/下图Bawah1&2:
幸福家庭小组以小组聚会为主。不过偶尔也有大家一齐聚集的轻松时刻。
此外,尚有一些的教导聚会与团康活动(下图3§4)。
Kegiatan  yang  utama  "Blessed Home Group"  ialah perbincangan
dalam kumpulan kecil. Kadang-kala, permainan beramai-ramai juga
diadakan. Selain daripada itu, ada juga kelas  pendidikan untuk
ibubapa-ibubapa dan pembelajaran menerusi pelbagai kegiatan(Fot
-o bawah 3&4)