ER营会成功举行

爱大华堂G12小组第三次〖觐见主面求更新营会〗
顺利举行。这一次除了工作人员之外,参加者共有
三十一位;若加上所有工作人员,人数共达四十八
人之众。从〖一对一服侍〗,〖释放祷告服侍〗以
及领受圣灵膏抹的现场情况看来,营会的果效逐次
加强。

令人感到感恩的是:经过三次的操练,我们已经组
成团队。这一次营会中,七堂的讲道只有一堂由我
们所邀请的讲员负责。在作释放祷告的服侍里面,
我们也有足够的人手,这些弟兄姐妹们在这方面也
越来越老练。

照片说明:
1.营会全体照.。
2.大家投入在敬拜赞美之中。
3.每一个人都聚精会神的在聆听。
4.〖个人属灵履历表〗在营会结束的时候烧掉。


   KEM ER ATCMC YANG KE3 BERJAYA DIADAKAN

Inilah kali yang ketiga kem ER diadakan. Jum
-lah peserta kem ini termasuk penolong ialah
empat puluh lapan. Keseluruhannya, kami mena
-mpakkan kesan yang menggalakkan. Kami bersh
-ukur kepada Tuhan kerana satu pasukan telah
-pun diujudkan.   Pada masa yang akan datang
kami  dapat  berdikari  untuk  mengendalikan
kem ER ini.

Penerangan foto:
1.Foto kumpulan kem ER yang ke3.
2.Bersama-sama memuji Tuhan.
3.Menumpukan perhatian mempelajari Alkitab.
4."Check list" dibakar pada akhir kem ER.

BACK TO THEME MENU:
BACK TO THEME PARK:
BACK TO MENU:
BACK TO FRONT PAGE: